PRVI TIM – ELITA

Ime i Prezime:  Marija Milošević

Datum i mesto rođenja: 17. april 1996, Beograd
Srednja škola: Zemunska gimnazija
E-mail: mmmu96@gmail.com

Facebook profil                                           saznaj vise


Ime i Prezime:  Ana Srebro

Datum i mesto rođenja: 07. decembra 1997, Beograd
Srednja škola: Deveta beogradska gimnazija
E-mail: anasrebro997@gmail.com      

Facebook profil                                           saznaj vise


Ime i Prezime:  Ivana Marković

Datum i mesto rođenja: 16. avgusta 1996, Beograd
Srednja škola: Zemunska gimnazija
E-mail: 

Facebook profil                                            saznaj vise


Ime i Prezime:  Luka Knežević

Datum i mesto rođenja: 15. mart 1996, Beograd
Srednja škola: Zemunska gimnazija
E-mail: 1503996@gmail.com

Facebook profil                                           saznaj vise


Ime i Prezime:  Nevena Anđušić

Datum i mesto rođenja: 28. septembar 1997, Beograd
Srednja škola: Zemunska gimnazija
E-mail: necaandjusic@gmail.com

Facebook profil                                            saznaj vise


Ime i Prezime:  Miloš Tošović

Datum i mesto rođenja: 08. maj 1996, Beograd
Srednja škola: Zemunska gimnazija
E-mail: milostosovic@hotmail.com

Facebook profil                                           saznaj vise


 Ime i Prezime:  Ana Pastor

Datum i mesto rođenja: 25. jul 1997, Beograd
Srednja škola: Deveta beogradska gimnazija
E-mail: 

Facebook profil                                            saznaj vise


Ime i Prezime:  Milan Šiljegović

Datum i mesto rođenja: 31. maj 1996, Trebinje
Srednja škola: Zemunska gimnazija
E-mail: 

Facebook profil                                            saznaj vise


Ime i Prezime:  Vladimir Jecić

Datum i mesto rođenja: 27. maj 1997, Beograd
Srednja škola: Zemunska gimnazija
E-mail: 

Facebook profil                                            saznaj vise


Ime i Prezime:  Ljiljana Ćorković

Datum i mesto rođenja: 09. decembra 1994, Beograd
Srednja škola: Zemunska gimnazija
E-mail:  corkovicljiljana@gmail.com

Facebook profil                                            saznaj vise


Ime i Prezime:  Aleksa Ćorković

Datum i mesto rođenja: 02. januara 1999, Beograd
Srednja škola: Zemunska gimnazija
E-mail: 

Facebook profil                                            saznaj vise