ISTORIJA

Maturanti Maratonci su osnovani 07. oktobra 2012. godine na inicijativu profesora Fizičkog vaspitanja Saše Porubskog. Najbolji odgovor na pitanje zašto su uopšte osnovani Maturanti Maratonci, možete dobiti iz intervjua samog profesora Porubskog. Pogledati ovde.

Beogradski maraton 2013Maturanti Maratonci su počeli sa radom kao neformalna grupa čija je osnovna jedinica bila Maratonska sekcija u Zemunskoj gimnaziji, da bi već sledeće godine ovaj trkački pokret prerastao u sportsko udruženje „Maturanti Maratonci“. U prvoj godini postojanja iz redova Maturanata Maratonaca uspelo je da se izrodi čak 42 maloletna polumaratonca. Svi oni su bili učenici Zemunske gimnazije i svi su istrčali svoj prvi polumaraton.

 

Konferencija za novinare povodom 26. Beogradskog maratonaPozitivna energija, masovnost i mladost, kao i učešće na velikom broju trka u Srbiji doprinosi Maturantima maratoncima da budu zapaženi, prepoznati i omiljeni u trkačkoj zajednici. Saradnja sa drugim trkačkim klubovima, lokalnom zajednicom i sa Beogradskim maratonom donosi veliku medijsku pažnju kroz šampane i elektronske medije. Gostovanje na mnogim televizijama kao i učešće na konferencji za novinare povodom 26. Beogradskog maratona, govori o veličini i kvalitetu ideologije kojom se sportsko udruženje vodi.

Motivaciona predavanjaNaredne godine, školske 2013/2014 sportsko udruženje „Maturanti Maratonci“ širi svoju ideologiju i na ostale srednje škole u Beogradu. Kreativni tim Maturanata maratonaca (KTMM) u tom periodu organizuje niz prezentacija, motivacionih predavanja u školama sa područja Zemuna i Novog Beograda i uspeva da u projekat uključi učenike iz još 6 srednjih škola.

 

Kao jedan od glavnih ciljeva u 2014. godini bilo je i učešće na 27. Beogradskom maratonu i u skladu sa tim broj članova sportskog udruženja „Maturanti Maratonci“ na tom maratonu bio je tri puta veći u odnosu na prethodnu godinu, odnosno tačno 112. Obnovljena je saradnja sa Beogradskim maratonom i ponovo su Maturanti maratonci učestvovali na konferenciji za novinare povodom 27. Beogradskog maratona kako bi još jednom prezentovali svoju ideologiju, predstavili projekat i sa ponosom najavili broj učesnika na maratonu.

Humanitarna akcija za pomoć nastradalim u poplavama 2014Maturanti Maratonci su u školskoj 2013/2014. godini pokazali i svoju humanu stranu učestvujući na velikom broju humanitarnih manifestacija, pa su tako između ostalog organizovali i prikupljanje humanitarne pomoći za nastradale u poplavama. Dobra saradnja sa Crvenim krstom omogućila je dobru funkcionalnost i pravovremenu distribuciju humanitarne pomoći.

 

 

Vremenski period koji je ostao iza nas je kratak ali izuzetno sadržajan i uspešan. Budućnost koja je pred nama je izazovna ali nama veoma vidljiva, jer imamo jasnu sliku onoga šta želimo da postignemo.